Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
AT DM HQ
Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý tại Hội nghị Người lao động năm 2018

Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý tại Hội nghị Người lao động năm 2018

 •   25/11/2017 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý, đó là khâu then chốt và quan trọng nhất trong xây dựng và phát triển của doanh nghiệp. Việc lấy phiếu tín nhiệm là kênh thông tin tham khảo quan trọng để đánh giá, bố trí cán bộ theo nguyên tắc dân chủ, khách quan. Từ đó, bầu ra các cán bộ tâm huyết với ngành, có đức, có tài, có khả năng lãnh đạo, quản lý. Nhằm giúp các đơn vị trực thuộc nắm được chức trách, nhiệm vụ của đối tượng lấy phiếu tín nhiệm và nội dung lấy phiếu tín nhiệm, Tập đoàn TKV đã ban hành hướng dẫn liên tịch số 225/HDLT/TGĐ-CĐTKV.

Tích cực chuẩn bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Tích cực chuẩn bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

 •   24/11/2017 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy từng tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

(Ảnh minh họa)

"Quyền lợi và Trách nhiệm" - Tuy hai mà một!

 •   14/11/2017 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0

Nhằm giúp chủ doanh nghiệp đánh giá hiệu quả SXKD đã đạt được trong năm 2017, kịp thời triển khai kế hoạch SXKD năm 2018; nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của người lao động, Tổng Giám đốc Tập đoàn và BTV Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tiến hành triển khai kế hoạch tổ chức đồng thời hai Hội nghị, phối kết hợp giữa "Quyền lợi và Trách nhiệm" : Hội nghị người lao động năm 2018 & Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017.

Những điều cần biết về nội quy tiếp công dân

Những điều cần biết về nội quy tiếp công dân

 •   13/11/2017 11:21:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0

Tiếp công dân là một trong các hoạt động quan trọng được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quan tâm, thực hiện nghiêm túc, minh bạch. Thông qua hoạt động tiếp công dân, Tập đoàn tiếp nhận được nhiều ý kiến trái chiều, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh... từ đó, tổng hợp và đề ra phương án giải quyết cho phù hợp, phúc đáp các kiến nghị, nội dung kiếu nại, tố cáo của dân, phản ánh cho công dân theo đúng quy định của pháp luật, hợp tình, hợp lý và nhân văn.

Đẩy mạnh công tác truyền thông trong tình hình mới

Đẩy mạnh công tác truyền thông trong tình hình mới

 •   11/11/2017 12:30:00 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0

Trong tương lai, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hi vọng sẽ đẩy mạnh truyền thông theo hướng chủ động cung cấp thông tin nhanh, chính xác, sinh động, có định hướng và tuyên truyền cao, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, ngày 06/11/2017, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ra chỉ thị 25 về việc đẩy mạnh công tác truyền thông trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong tình hình mới.

(Ảnh minh họa)

Nâng cao chất lượng tuyển quân trên địa bàn tỉnh

 •   09/11/2017 11:12:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

Phát huy truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Than Thống Nhất luôn được Tập đoàn, cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh chỉ đạo. Vì vậy, hàng năm Công ty đều hoàn thành xuất sắc việc đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu công dân nhập ngũ được giao.

(Ảnh minh họa)

Tiền lương (phụ cấp) kiêm nhiệm, trách nhiệm đối với cán bộ Đảng, Công đoàn, ĐTN và ATVSV

 •   07/11/2017 12:19:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0

Tổng Giám đốc Tập đoàn vừa ký quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/2/2017 của Tập đoàn về việc quy định mức tiền lương (tháng, ngày, giờ), hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí làm việc áp dụng trong Tập đoàn.

TKV triển khai thuê ngoài 1 số dịch vụ

TKV triển khai thuê ngoài 1 số dịch vụ

 •   04/11/2017 11:22:00 AM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0

Trên cơ sở kết quả thí điểm tại 03 doanh nghiệp thuê đơn vị ngoài TKV cung ứng dịch vụ phục vụ ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động. Hội đồng thành viên Tập đoàn chủ trương triển khai rộng rãi thuê dịch vụ cung cấp bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động tại các doanh nghiệp trong Tập đoàn.

TKV công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2016

TKV công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2016

 •   03/11/2017 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ công văn số 2271/TKV-PC ngày 17/5/2017 v/v Kế hoạch rà soát văn bản quản lý nội bộ của TKV năm 2017, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam công bố danh mục các văn bản quản lý nội bộ của TKV hết hiệu lực toàn bộ năm 2016.

(Ảnh minh họa)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ tại các viện và công ty tư vấn

 •   31/10/2017 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0

Nhằm đảm bảo chất lượng đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất, Tập đoàn chỉ đạo các viện, công ty tư vấn nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, nghiên cứu trong việc khai thác than, khoáng sản, hạn chế yếu kém đang tồn tại ở một số đơn vị.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng người chỉ huy sản xuất cấp phân xưởng

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng người chỉ huy sản xuất cấp phân xưởng

 •   25/10/2017 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0

Nhằm thực hiện chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là việc nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã ban hành quyết định số 1813/QĐ-TKV về việc thông qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng người chỉ huy sản xuất cho các đối tượng là Quản đốc, Phó Quản đốc, Lò trưởng, Trưởng ca và đội ngũ kế cận chức danh này.

TKV tích cực đẩy mạnh công tác hoàn nguyên môi trường

TKV tích cực đẩy mạnh công tác hoàn nguyên môi trường

 •   24/10/2017 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam từ nhiều năm nay đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ, hoàn nguyên môi trường trong khai thác than với mức đầu tư khoảng 700 tỉ đồng mỗi năm. Việc cải tạo, phục hồi các bãi thải khai thác than mang ý nghĩa to lớn nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, tới đời sống người dân, phù hợp thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”.

(Ảnh minh họa)

Chấn chỉnh công tác báo cáo, thông tin về chế độ thăm hỏi

 •   24/10/2017 06:47:00 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đang trong quá trình đổi mới hội nhập và phát triển, thành quả đổi mới đi lên ấy là công sức của tập thể các cán bộ, công nhân viên. Để cảm ơn sâu sắc những người lao động đã mang hết tâm huyết vì sự phát triển bền vững của ngành Than, Tập đoàn đã có nhiều chính sách động viên, chia sẻ, thăm hỏi giúp đỡ họ trong cuộc sống với tinh thần tương thân tương ái.

Phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh

Phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh

 •   23/10/2017 11:57:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0

Trong cuộc chiến với ma túy, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy là việc làm hết sức cần thiết. Đây là việc làm khó khăn, phức tạp, liên quan nhiều Bộ, ngành, đoàn thể, cần sự phối hợp, chủ động tham gia của tất cả người dân. Công ty than Thống Nhất luôn đi đầu và đề cao công tác tuyên truyền, vận động CBCNV phòng, chống ma túy.

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ năm 2017

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ năm 2017

 •   23/10/2017 07:19:00 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết liên tịch số 13 NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTQN ngày 20/01/2017 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đoàn thanh niên TQN về việc thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2017, sau khi thống nhất giữa các bên, Đoàn kiểm tra đã được thành lập để rà soát tình hình triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch tại Tổng Công ty, các Công ty con, đơn vị trực thuộc TKV.

Thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD 2017 và Hội nghị Người lao động 2018

Thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD 2017 và Hội nghị Người lao động 2018

 •   10/10/2017 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0

Nhằm ghi nhận, biểu dương những kết quả đáng khích lệ của tập thể người lao động trong TKV năm 2017; đồng tình với phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tích cực chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018.

Công nhân Than Thống Nhất trong giờ nhật lệnh...

Tăng cường đào tạo, thu hút người lao động làm việc trong hầm lò

 •   07/10/2017 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0

Xác định nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian tới đối với Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên là vừa phải tiếp tục kiểm soát tình trạng thợ lò thôi việc, chấm dứt hợp đồng, đồng thời phải cân đối lao động, đảm bảo chỉ tiêu tuyển thợ lò mới hằng năm nhằm chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực để thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2018 và các năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Tổng giám đốc Tập đoàn yêu cầu người đại diện của Tập đoàn tại các Công ty con và Giám đốc các chi nhánh, các Trưởng Ban chức năng của Tập đoàn quán triệt thực hiện các giải pháp thu hút thợ lò trong tình hình mới.

Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017

Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2017

 •   26/09/2017 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0

Nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tuân thủ nội quy, quy định của cơ quan tổ chức, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật của người lao động, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã triển khai ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017.

Công điện khẩn “Về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới”

Công điện khẩn “Về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới”

 •   25/09/2017 12:30:00 PM
 •   Đã xem: 386
 •   Phản hồi: 0

Trước tình hình áp thấp nhiệt đới dự báo đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh – Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2017 Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN TKV) đã có Công điện khẩn số: 20/CĐ-BCĐ “Về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới” gửi các Tổng Công ty: Việt Bắc, Khoáng sản, Điện lực; Các công ty con/đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Các tin khác

Kỷ luật - Đồng tâm
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 •   Đang truy cập 9
 
 •   Hôm nay 1,007
 •   Tháng hiện tại 56,497
 •   Tổng lượt truy cập 6,342,566
Tổng hợp kết quả SXKD
Tuần 2 tháng 01 năm 2018
Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 1, quý I năm 2018, với tinh thần chủ động, quyết tâm giữ vững công tác an toàn, thực hiện tốt kỹ thuật cơ bản. CNCB Công ty than Thống Nhất – TKV đã thực hiện kết quả tuần 2 tháng 1/2018 với các chỉ tiêu chính như sau:
 
- Than sản xuất: 86.321 tấn/KH 200.000 tấn đạt 43,2%
- Đào lò:
+) Đào lò CBSX:
295,8/KH 695m đạt 42,56%
- Chống xén: 302,10/KH 480m đạt 62,94%.
- Tiêu thụ: 73.810,64tấn/KH 200.800 tấn đạt 36,76%
- Doanh thu: 65.662,90tr. đồng /KH 182.532tr. đồng đạt 35,97%.
 
      Với các chỉ tiêu chính như than sản xuất, đào lò, chống xén, tiêu thụ và doanh thu Công ty đều thực hiện chưa đạt theo kế hoạch.